Beoordelingsrichtlijnen

Overzicht beoordelingsrichtlijnen

Nummer Titel Versiedatum
BRL 5013 Vereniging van Eigenaars 01-04-2009
BRL 5016 Beheerders van Vereniging van Eigenaars 26-11-2019
BRL 5019 Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit 31-08-2019
BRL 5021 Algemene Woning Keuring 11-06-2010
BRL 9905 Verhuren van Onzelfstandige Woonruimte 01-01-2013
BRL PCVB Persoonscertificaat Beheerder van Verenigingen van Eigenaars (concept) 28-11-2014

 

Beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling

BRL 5029

Kwaliteitscontrole door de bouwer
(in het kader van de WKB) - Pilotversie
01-11-2020

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKW is gesloten op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties