Voeg waarde toe aan uw product of dienst

SKW Certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Samen Kwaliteit Waarborgen 'SKW' ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. SKW opereert nu en in de toekomst niet buiten deze sectoren. Simpelweg omdat wij van mening zijn dat een optimale dienstverlening en deskundigheid om specialisatie en verdieping vragen. 

Onze medewerkers komen uit de sectoren waarin we onze diensten verlenen. Zij kunnen u daardoor vakbekwaam en deskundig ondersteunen bij het ontwikkelen van beoordelingsrichtlijnen en de uitwerking van de certificatietrajecten.

Samen met SKW borgt u kwaliteit. 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties