Beheerders van Verenigingen van Eigenaars (BRL 5016)

SKW productcertificaat

Nummer SKW.008775.03.NL
Bedrijf Stichting VvE-010
Pleinweg 218-222 D
3083 EW Rotterdam
Tel: +31 (0)104 237 979
E-mail: info@vve010.nl |  Website: www.vve010.nl
Afgiftedatum 20-03-2018
Vervaldatum 30-03-2021