Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011171.01.NL
Bedrijf Voorkomleegstand
Maaskade 111 B
3071 NJ Rotterdam
Tel: +31 (0)108 450 686
E-mail: info@voorkomleegstand.nl |  Website: www.voorkomleegstand.nl
Afgiftedatum 17-09-2018
Vervaldatum 06-04-2021