Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011223.01.NL
Bedrijf Maximus Vastgoedbeheer CV
Wim Duisenbergplantsoen 51
6221 SE Maastricht
Tel: +31 (0)467 113 663
E-mail: info@maxumus.nl |  Website: www.maximus.nl
Afgiftedatum 12-10-2018
Vervaldatum 12-10-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring