Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011559.01.NL
Bedrijf Bewaakt & Bewoond
Laan Copes van Cattenburch 62
2585 GC DEN HAAG
Tel: (070) 345 46 95
E-mail: info@bewaaktenbewoond.nl |  Website: www.bewaaktenbewoond.nl
Afgiftedatum 18-06-2019
Vervaldatum 18-06-2022