Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011612.01.NL
Bedrijf Interveste Beheer BV
Veemarktkade 8, 7202
5222 AE ’s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)881 188 088
E-mail: organisatie@interveste.nl |  Website: www.interveste.nl
Afgiftedatum 20-08-2019
Vervaldatum 20-08-2022
 


Bekijk kwaliteitsverklaring