Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011631.01.NL
Bedrijf 5Huizen Vastgoed & Leegstandbeheer
Lange Voorhout 58A
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)708 876 446
E-mail: miloeda@5huizenleegstandbeheer.nl |  Website: www.5huizenleegstandbeheer.nl
Afgiftedatum 04-09-2019
Vervaldatum 04-09-2022
 


Bekijk kwaliteitsverklaring