Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011065.02.NL
Bedrijf Zwerfkei Bewaring BV
Stadionweg 70
1077 SP AMSTERDAM
Tel: (020) 62 20 808
E-mail: info@zwerfkeibeheer.nl |  Website: www.zwerfkeibeheer.nl
Afgiftedatum 07-01-2021
Vervaldatum 27-06-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring