Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011509.02.NL
Bedrijf Alvast BV
'S Gravendijkwal 40 B
3014 EC Rotterdam
Tel: +31 (0)104 369 111
E-mail: info@alvast.nl |  Website: www.alvast.nl
Afgiftedatum 08-06-2020
Vervaldatum 23-04-2022
 


Bekijk kwaliteitsverklaring