Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011301.02.NL
Bedrijf De Kabath Vastgoedbeheer BV
President Kennedylaan 104
6883 AX Velp
Tel: +31 (0)851 306 494
E-mail: info@dekabath.nl |  Website: www.dekabath.nl
Afgiftedatum 09-12-2019
Vervaldatum 21-11-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring