Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011983.01.NL
Bedrijf Totalus Beheer BV
Kranebittenbaan 28
3045 AW Rotterdam
Tel: +31 (0)103 048 385
E-mail: info@totalus.nl |  Website: www.totalus.nl
Afgiftedatum 28-07-2020
Vervaldatum 28-07-2023
 


Bekijk kwaliteitsverklaring