Cement (NEN-EN 197-1)

Certificate of constancy of performance (AVCP 1+)

Nummer 0957-CPR-0903
Bedrijf Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) BV
Beukenallee 1
8019 BA Zwolle
Tel: (038) 423 25 42
E-mail: Kantoor@hcmcement.nl |  Website: www.hcmcement.nl
Vertegenwoordiging
 • Productielocatie
  Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) BV
  Vlasweg 11
  4782 PW MOERDIJK
  Tel: (0168) 38 11 60
  E-mail: Terminal@hcm.nl |  Website: www.hcmcement.nl
Afgiftedatum 25-11-2020
Vervaldatum 25-11-2025
Datum eerste uitgifte 25-11-2015
Scope Portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N
 


Bekijk kwaliteitsverklaring