Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011301.03.NL
Bedrijf De Kabath Vastgoedbeheer BV
Christiaan Geurtsweg 3
7335 JV Apeldoorn
Tel: +31 (0)851 306 494
E-mail: info@dekabath.nl |  Website: www.dekabath.nl
Afgiftedatum 18-11-2020
Vervaldatum 21-11-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring