Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.010848.02.NL
Bedrijf F.M.T. Beheer BV
Dr. Kuyperstraat 9
2514 BA Den Haag
Tel: +31 (0)880 183 800
E-mail: info@vps-nl.com |  Website: www.vps-nl.com
Afgiftedatum 11-10-2020
Vervaldatum 19-03-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring