Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011099.02.NL
Bedrijf Ad Hoc Beheer BV
Groot Hertoginnelaan 41
2517 EC Den Haag
Tel: +31 (0)703 120 333
E-mail: denhaag@adhocbeheer.nl |  Website: www.adhocbeheer.nl
Afgiftedatum 18-01-2021
Vervaldatum 23-07-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring