Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011510.02.NL
Bedrijf Livable BV
Hooidrift 110
3023 KV Rotterdam
Tel: +31 (0)850 440 800
E-mail: wonen@livable.nl |  Website: www.livable.nl
Afgiftedatum 09-02-2021
Vervaldatum 23-04-2022
 


Bekijk kwaliteitsverklaring