Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011223.02.NL
Bedrijf Maximus Vastgoedbeheer CV
Symphoniesingel 134
6218 AA Maastricht
Tel: +31 (0)886 294 687
E-mail: info@maximusbeheer.nl |  Website: www.maximusbeheer.nl
Afgiftedatum 17-02-2021
Vervaldatum 12-10-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring