Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.012200.01.NL
Bedrijf FIM Vastgoed
Bingerweg 20
2031 AZ HAARLEM
Tel: +31 (0)628 096 552
E-mail: info@fimvastgoed.nl |  Website: www.fimvastgoed.nl
Afgiftedatum 01-04-2021
Vervaldatum 01-04-2024
 


Bekijk kwaliteitsverklaring