Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.010852.03.NL
Bedrijf H.O.D. Nederland BV
2e Daalsedijk 8, Gebouw W
3551 EJ Utrecht
Tel: +31 (0)302 511 911
E-mail: info@hod.nl |  Website: www.hod.nl
Afgiftedatum 04-04-2021
Vervaldatum 04-04-2024
 


Bekijk kwaliteitsverklaring