Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.010892.03.NL
Bedrijf Dé Vastgoedbeschermer BV
Parmentierstraat 1
4143 HA LEERDAM
Tel: +31 (0)886 360 000
E-mail: info@vastgoedbeschermer.nl |  Website: www.vastgoedbeschermer.nl
Afgiftedatum 13-04-2021
Vervaldatum 13-04-2024
 


Bekijk kwaliteitsverklaring