Beheren van Leegstaand Vastgoed (BRL KLB)

SKW procescertificaat

Nummer SKW.011075.03.NL
Bedrijf Prevenda
Obrechtstraat 3
5344 AT Oss
Tel: +31 (0)880 606 600
E-mail: info@prevenda.nl |  Website: www.prevenda.nl
Afgiftedatum 20-04-2021
Vervaldatum 10-07-2021
 


Bekijk kwaliteitsverklaring