Opgeschorte certificaten/attesten

Onderstaand certificaten zijn (tijdelijk) opgeschort op verzoek van certificaat- en/of attesthouder.

  • NV Energiewacht Groep
    Certificaatnr. SKW 21.9500.073-2/17
    KOMO procescertificaat voor EPA maatwerkrapport bestaande woningen (BRL 9500 + Deel 02)
    Per 30-03-2018