Opgeschorte certificaten/attesten

De volgende certificaten zijn, op verzoek van de betreffende certificaathouder, (tijdelijk) opgeschort:

 • Atriensis BV te Eindhoven
  Certificaatnr. SKW.010097.04.NL
  Certificaatnr. SKW.010098.04.NL
  KOMO Procescertificaat voor EPA-maatwerkrapporten (BRL 9500 deel 02 en deel 04)
  Per 01-10-2021

 • GEAS Energiewacht B.V. te Enschede
  Certificaat nr. SKW.010529.03.NL
  NL-EPBD procescertificaat voor energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 02)
  Per 25-06-2021

 • Inspectrum BV te Velp
  Certificaatnr. SKW.010875.02.NL
  KOMO Procescertificaat voor EPA-maatwerkrapporten (BRL 9500 deel 04)
  Per 01-10-2021