Opgeschorte certificaten/attesten

De volgende certificaten zijn, op verzoek van de betreffende certificaathouder, (tijdelijk) opgeschort:

  • Energieadvies Visser te Hengelo
    Certificaat nr. SKW.010725.02.NL
    NL-EPBD procescertificaat voor energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 03)
    Per 25-02-2021

  • Energiewacht Groep BV te Zwolle
    Certificaat nr. SKW.010079.03.NL
    NL-EPBDB procescertificaat voor energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 01)
    Per 28-01-2021

  • Gijsbers Energie Advisering te Hank

    Certificaat nr. SKW.010036.02.NL
    NL-EPBD procescertificaat voor energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 01)
    Per 08-01-2021

    Certificaat nr. SKW.010780.01.NL
    NL-EPBD procescertificaat voor energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 03)
    Per 08-01-2021