Opgeschorte certificaten/attesten

De volgende certificaten zijn, op verzoek van de betreffende certificaathouder, (tijdelijk) opgeschort:

 • AVEB BV te Breda
  Certificaatnr. SKW.010399.02.NL
  NL-EPBD® procescertificaat (BRL 9500 deel 06)
  Per 21-02-2019

 • Stichting Mitros te Utrecht
  Certificaatnr. SKW.010400.02.NL
  NL-EPBD® procescertificaat (BRL 9500 deel 01)
  Per 02-04-2019