Opgeschorte certificaten/attesten

De volgende certificaten zijn, op verzoek van de betreffende certificaathouder, (tijdelijk) opgeschort:

  • AVEB BV te Breda
    Certificaatnr. SKW.010399.02.NL
    NL-EPBD® procescertificaat (BRL 9500 deel 06)
    Per 21-02-2019