Certificeren

Wat maakt SKW Certificatie tot het certificatiebureau voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid?

  • beschikt over specialistische kennis van deze sectoren;
  • biedt kwalitatief hoogwaardige certificaten specifiek voor uw sector;
  • richt alle activiteiten specifiek op deze sectoren en opereert niet daarbuiten;
  • speelt snel en actief in op nieuwe ontwikkelingen;
  • is betrouwbaar en integer;
  • is betrokken en denkt met u mee;
  • is onafhankelijk en erkend door de Raad voor Accreditatie.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties