Beheerders van Vereniging van Eigenaars

Productcertificaat Beheerders van Vereniging van Eigenaars  

 In Nederland zijn er op dit moment circa 124.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). De gemiddelde omvang van een VvE is vijf appartementen wat betekent dat er momenteel 620.000 appartementen in VvE’s zijn ondergebracht.  

Vaak hebben de leden van een VvE geen behoefte aan het zelf besturen van hun vereniging. Dan wordt het dagelijks beheer van de VvE uitbesteed aan een beheerder.  

Maar hoe weet een VvE dat de beheerder kennis van zaken heeft?  

Hiervoor hebben belanghebbende partijen als:

  • VvE Belang;
  • VGM NL: brancheorganisatie van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars;
  • Aedes vereniging van woningcorporaties.  

het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.  

De eisen en normen zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat.  

Na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.  

Wilt u het beheer van uw VvE professioneel uitbesteden, vraag de kandidaat beheerder naar hun certificaat.


Hoe vraag ik als VvE Beheerder een certificaat aan?

Zie Werkwijze certificering

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties