Uitgangspunten van het Beheerderscertificaat

Knelpunten rond de Vereniging van Eigenaars en het beheer van VvE’s  

  • Bij kleine VvE's komen problemen regelmatig voor rondom de administratie, beheer en technisch onderhoud.
  • De koper voelt zich niet verantwoordelijk voor het gebouw maar is enkel eigenaar van het daarin gelegen appartement.
  • De eigenaar van een appartement weet vaak niet dat hij lid is van een VvE en beseft niet wat het lidmaatschap daadwerkelijk betekent.
  • Reserveringen voor een VvE worden snel als overbodige investeringen gezien.
  • Slecht functionerende VvE's zetten de leefbaarheid in wijken onder druk.
  • Inzicht in toekomstige verplichtingen is beperkt. Toekomstig onderhoud kan daardoor tot financieringsproblemen leiden.
  • Het beheer van veel VvE’s geschiedt door beheerders met onvoldoende kennis van zaken.
  • VvE’s die een beheerder wensen, hebben geen inzicht waar zij terecht kunnen voor een goed beheer.

In andere branches heeft procescertificering bewezen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering en de doorzichtigheid van de markt. Op basis van geformuleerde criteria kunnen certificaathouders zich in gunstige zin profileren.

Bij de branche betrokken partijen hebben via de te stellen criteria zelf invloed op de kwaliteitsnormen van het certificaat. In een marktsituatie waarbij partijen meerdere posities tegelijk in kunnen nemen, wordt het kwaliteitsoordeel geloofwaardig wanneer de kwaliteitsmeting door een onafhankelijke, objectieve, instantie geschiedt.  Dit is gewaarborgd met een procescertificaat verstrekt door onafhankelijke certificatie-instellingen.

Het certificaat voor Beheerders van VvE’s waarborgt dat men met een goede, kwalitatief hoogstaande, beheerorganisatie te maken heeft. Periodieke herhalingsonderzoeken bewaken permanent de kwaliteit van de Beheerders van VvE's.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties