Uitgangspunten van het Beheerderscertificaat

Uitgangspunten van het Beheerderscertificaat  

Het certificaat bestaat uit drie onderdelen waaraan de beheerder moet voldoen:

 1. Een onderdeel betreffende de organisatie van de te certificeren beheerder.
 2. Een onderdeel betreffende het bestuurlijk en financieel/administratief beheer van VvE’s.
 3. Een onderdeel dat het bouwkundig beheer van VvE’s betreft.

De gecertificeerde beheerder moet aan de eisen van alle drie de onderdelen voldoen.  Kernpunt is dat er een relatie gelegd wordt tussen de kwaliteit van het gebouw, de onderhoudsplanning, de benodigde reserveringen, het dagelijks beheer van het pand en het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de beheerder.  

 

Voordelen van het Beheerderscertificaat  

 1. Voor alle deelnemers op de markt geldt dat het certificaat structuur aanbrengt in de branche. Het wordt mogelijk het kaf van het koren te scheiden.
 2. Het certificaat leidt tot een imagoverbetering van de VvE beheerder.
 3. In de maatschappij ontstaat steeds meer de behoefte om allerhande zaken uit te besteden. Men heeft de behoefte om zorgeloos te wonen. Met een gecertificeerde beheerder kan dit.
 4. De verkoper heeft een goed verkoopargument: de koper weet dat hij een appartement koopt met een professionele bestuur waarbij hij tijdig op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen. De verkoper weet dat hij in een goed functionerende VvE achterlaat.
 5. Een projectontwikkelaar die een appartementencomplex ontwikkelt dient de VvE op te starten. Een gecertificeerde beheerder/makelaar biedt een verzekerde kwaliteit aan de ontwikkelaar.
 6. Een VvE kan zelf tegen weinig kosten gecertificeerd worden als het beheer wordt uitgevoerd door een gecertificeerd beheerder.
 7. Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met slecht functionerende c.q. beheerde VvE’s. Om dit te verbeteren wordt meer en meer naar het beheer gekeken. Met het certificaat krijgen gemeenten de mogelijkheid om een goed beheer te stimuleren men denkt o.a. aan:
 8. Gemeenten kunnen beleidsmatig kleine VvE's stimuleren om zich aan te sluiten bij grote, professionele beheerders. Denkbaar is dat daarmee eenmalig een bijdrage gevoteerd wordt die een deel van de kosten dekt welke een beheerder voor zijn activiteiten in rekening brengt.
 9. Door het certificaat kan een beheerder concurrentievoordeel behalen ten opzichte van niet gecertificeerde beheerders en daarmee commercieel voordeel verkrijgen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties