KOMO managementsysteemcertificaat voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning “bouwen” is vaak een zaak van lange adem. Bij ingewikkelde bouwplannen moeten door gemeenten externe partijen worden ingeschakeld om het ingediende bouwplan mede te beoordelen.  

Om de kwaliteit van de bouwplanbeoordeling te verhogen en de vergunningverlening soepeler te laten verlopen, heeft een groot aantal organisaties de handen ineen geslagen.  

Organisaties als Bouwend Nederland, het Onderzoeksinstituut OTB, de BNA, het ONRI, het Ministerie van BZK/WWI, De Vereniging van BWT-ambtenaren Nederland, Woningborg, het Garantie instituut Woningbouw en SKW hebben hiervoor een managementcertificaat ontwikkeld.  

Het doel is een certificaat dat bij de gecertificeerde organisaties de deskundigheid waarborgt, dat zij voor een opdrachtgever de het bouwplan beoordelen aan de vigerende eisen van het Bouwbesluit. Hierdoor moet de vergunningsprocedure sneller kunnen verlopen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties