Voordelen certificering

Indien u als opdrachtgever een gecertificeerd bureau inschakelt bent u verzekerd van kwaliteit tijdens de beoordeling van uw bouwplan aan het Bouwbesluit. In een heldere rapportage wordt aangegeven welke afdelingen voldoen aan het Bouwbesluit en waarom.  

Tevens wordt aangegeven welke voorwaarden geadviseerd worden aan bevoegd gezag (de gemeente) om op te nemen in de vergunning. Ook voor de buitencontrole tijdens de bouw worden kritieke aandachtspunten weergegeven.  

Het Ministerie van BZK/WWI (voorheen VROM) heeft meermaals de wens uitgesproken om in de Woningwet op te nemen dat bouwplannen die ontwikkeld zijn onder supervisie van een gecertificeerd bureau, desgewenst niet door de gemeenten op bouwkundige aspecten hoeven te worden getoetst. Hierdoor kan de vergunningaanvraag sneller verlopen en zijn de legeskosten lager.  

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het verlenen van de bouwvergunning!

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties