BRL 5019 Certificatie voor Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die ingaat per 1 juli 2022, moet een kwaliteitsborger een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.

Aantonen bouw conform Bouwbesluit

Een kwaliteitsborger controleert andermans werk en moet aan een aantal eisen voldoen om zich ook zo te mogen noemen. Ook kunnen organisaties hun eigen werk beoordelen, zodat aangetoond kan worden aan een kwaliteitsborger dat er conform het Bouwbesluit gewerkt is.

De BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop organisaties zich kunnen certificeren. Deze BRL is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK).


Indeling van de BRL 5019

De BRL 5019 is opgedeeld in de volgende delen:

Deel 00 – Algemeen
Deel 01 – Coördinatie + Planbeoordeling Algemeen Bouwkundig
Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
Deel 20 – Toezicht op de bouw
Deel 99 – Afgifte van de Verklaring

Download BRL 5019

Kwaliteitsborger en certificaathouder

Een organisatie kan zich binnen de BRL 5019 certificeren voor haar eigen discipline. Deze organisatie wordt dan certificaathouder. De kwaliteitsborger als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dient ten minste te zijn gecertificeerd op deel 00, 01 en 99. Tevens moet hij in het bezit zijn van een licentie voor het KIK risicomodel. De kwaliteitsborger moet alle delen die van toepassing zijn op het bouwwerk beoordelen. Dit kan hij zelf doen, maar hij kan ook samen werken met andere certificaathouders. Hij krijgt dan op onderdelen de juiste input, waardoor hij in staat is om het totale bouwwerk op alle disciplines te beoordelen.

Certificeren bij SKW Certificatie

SKW Certificatie certificeert organisaties die ofwel als kwaliteitsborger optreden ofwel willen aantonen dat hun eigen werk conform Bouwbesluit gerealiseerd is. Met de keuze voor ons bedrijf kiest u voor uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de BRL 5019. Wij zijn bovendien specialist als het gaat om het leveren van certificaten en attesten in de bouw. Audits rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn dan ook op ons lijf geschreven.

Aanvraag prijsopgave en/of informatie BRL 5019

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties