Voordelen certificering BRL 5019 Wkb

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, per 1 januari 2021, gaat de (organisatie) kwaliteitsborger, gecertificeerd op basis van de BRL 5019 en in bezit van een KIK risicomodel-licentie, het Bouwbesluit-deel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen de documenten controleren en toezicht houden tijdens de uitvoering. Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende verklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Hiermee is de opdrachtgeververzekerd van kwaliteit tijdens de beoordeling van uw bouwplan aan het Bouwbesluit. In een heldere rapportage wordt aangegeven welke afdelingen voldoen aan het Bouwbesluit en waarom.

Voor de kwaliteitsborger is het voordeel dat hij vroeg in het stadium van het ontwerp in contact komt met de opdrachtgever en zijn ontwerpende adviseur(s). Om samen te beoordelen of het plan reeds gaat voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger komt met zijn naam op de vergunningsaanvraag. De borger stelt in overleg met alle betrokken partijen het kwaliteitsborgingplan vast. Hierin is aangegeven hoe en wanneer de borger toezicht gaat houden.

De kwaliteitsborger is onafhankelijk van het project dat hij borgt in het kader van de vergunning.

Een certificaathouder die geen borger is maar wel gecertificeerd op basis van de BRL 5019, is van meerwaarde voor de opdrachtgever. Hij toont middels de werkwijze van de BRL 5019 aan dat zijn eigen werk voldoet aan het Bouwbesluit. De output van zijn eigen controle is een prima input voor de kwaliteitsborger. Hierdoor heeft de kwaliteitsborger vertrouwen in de uitkomsten van de adviseur. Hij wordt immers tegen de zelfde eisen beoordeeld als de kwaliteitsborger.

Het voordeel voor de opdrachtgever is dat de kwaliteitsborger minder toezicht zal houden op de stukken die zijn gecertificeerde adviseur levert.

Kortom certificatie op basis van de BRL 5019, Kwaliteitsborging voor het bouwen, is voordelig voor de opdrachtgever, certificaathouder en de kwaliteitsborger.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunning activiteit bouwen!

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties