Energieprestatieadvisering voor gebouwen

Het KOMO-procescertificaat  

De certificaten zijn ontwikkeld om de kennis bij de huurders, particuliere verhuurders, woningcorporaties en eigenaars van woningen over de energetische status van de woning te vergroten en daarmee uiteindelijk de toepassing van energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving te stimuleren. De deelcertificaten 03 en 04 gelden voor utiliteitsgebouwen.  

De EPA legt de energetische kwaliteit van de woning in een index vast. Op basis van de deelcertificaten 02 en 04 kunnen voor respectievelijk woningbouw en utiliteit maatwerkadviezen worden gegeven.  

Op basis van deze maatwerkadviezen stelt het gecertificeerde bedrijf een advies op over de energiebesparende maatregelen die uit het oogpunt van kosteneffectiviteit, wooncomfort en binnenmilieu en de specifieke wensen van de consument het beste kunnen worden genomen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties