Vereisten en voordelen

Vereisten voor het certificaat

Aan welke eisen moet een aanvrager voldoen?  

 • Uitgewerkt kwaliteitshandboek op basis van de geldende beoordelingsrichtlijn waarin opgenomen:
  1. inschrijving bij KvK,
  2. WA-verzekering, -het kwaliteitssysteem, het kwaliteitsbeleid
  3. de procedures voor de uitvoering van EPA’s (opdrachtverwerving, voorbereiding, uitvoering, rapportage en monitoring),
  4. procedure klachtenbehandeling,
  5. archivering.
 • Implementatie van de beschreven procedures en regelingen.
 • Aanwezigheid gekwalificeerde ‘EPA-adviseur’ met voldoende opleiding en ervaring.
 • Kunnen uitvoeren van een EPA en voldoen aan de Regeling EnergiePrestatieAdvies.

Implementatie van alle processen en procedures (werk- en certificatiegericht).

 

Voordelen van een gecertificeerde EPA voor opdrachtgevers

Welke voordelen heeft een gecertificeerde advisering?  

 • SKW garandeert betrouwbare en onafhankelijke resultaten. De uniforme werkwijze en rapportage maakt goede vergelijkingen tussen projecten mogelijk.

 

Voordelen van een gecertificeerde EPA voor adviesbureaus/certificaathouders

Welke voordelen heeft het KOMO-procescertificaat?  

 • De gestandaardiseerde methodiek maakt snelle en efficiënte EPA‘s mogelijk.
 • Certificaathouders profiteren van een permanent opdrachtenpakket en krijgen nieuwe opdrachtgevers die in de toekomst voor EPA’s alleen bij gecertificeerde bureaus / organisaties terecht kunnen en niet bij bestaande afnemers.
 • Het certificaat geeft een algemene positieve uitstraling.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties