Inspectiecertificaat WoonKeur

Het Inspectiecertificaat WoonKeur is door SKW ontwikkeld uit verschillende keurmerken en labels met als uitgangspunt woningkwaliteit voor de consument. Dit resulteerde in het Handboek WoonKeur waarin eisen op het gebied van levensloopbestendigheid gecombineerd werden met eisen voor veiligheid in de woning, gebruikskwaliteit en inbraakveiligheid. Nieuw is dat in het Handboek WoonKeur 2015 zowel de eisenpakketten voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen opgenomen zijn.

 

Nieuwbouw Woningen

In het Handboek WoonKeur 2015 zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen zodanig gerangschikt dat ze aansluiting vinden bij de bouwpraktijk. Zo zijn de eisen voor een architect en voor de uitvoering op de bouw in aparte hoofdstukken opgenomen. Of een woning, of een heel project, in aanmerking komt voor certificering, kan al in een vroeg ontwerpstadium door SKW getoetst worden met de Sneltoets Haalbaarheid. Wanneer voor een project direct het certificaat aangevraagd wordt, volgen er twee toetsmomenten:

           1. in de planfase (bouwtekeningen en technische omschrijving)

           2. in de opleveringsfase (wanneer de uitvoering gereed is)

De opleveringskeuring is bepalend of het certificaat WoonKeur Nieuwbouw aan de woningen toegekend kan worden.

 

Bestaande woningen

In het Handboek WoonKeur 2015 zijn eisen voor bestaande woningen in aparte hoofdstukken voor twee niveaus opgenomen. Dit omdat bestaande woningen beperktere verandermogelijkheden hebben. Uitgangspunt voor de eisen is dat de woning ook geschikt blijft als de bewoner een beperking krijgt. Hier resulteerden twee niveaus van eisenpakketten uit:

            C.         rollatorgeschikt

            D.         rolstoelgeschikt

Voor aanpak van bestaande woningen (bijvoorbeeld gelijktijdig met een algemene renovatie) kunnen door SKW de plannen getoetst worden. Net als bij nieuwbouw bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld eerst –tezamen met de opdrachtgever- de mogelijkheden te onderzoeken. Na het uitvoeren van alle werkzaamheden bepaalt de uitslag van de opleveringskeuring of het certificaat WoonKeur Bestaande woningen (certificaat C of D) aan de woningen kan worden toegekend.

Meer informatie kunt u vinden op de website van WoonKeur.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties