Kwaliteitsmanagement- systeemcertificatie (NEN-EN-ISO 9001:2015)

Kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie (NEN-EN-ISO 9001:2015)

Systeemcertificatie; onmisbaar voor succes!   

De meeste organisaties doen tegenwoordig aan kwaliteitszorg. Logisch, want het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten is belangrijk voor het succes van een organisatie. In veel van die organisaties wordt kwaliteitszorg echter op ad-hoc basis uitgevoerd. Deze bedrijven lopen het risico dat afdelingen of onderdelen elkaar onbewust tegenwerken of dubbel werk verrichten.  

Een organisatiebreed kwaliteitssysteem op basis van de NEN-EN-ISO normen, waarbij alle processen en werkwijzen zijn geïntegreerd, is efficiënter en doeltreffender.  

Een dergelijk systeem, waarbij input, throughput en output worden vastgelegd, levert op elkaar afgestemde procedures op die voor de gehele organisaties gelden.  

SKW Certificatie is door de Raad voor Accreditatie erkend voor het verlenen van systeemcertificaten op basis van de NEN-EN-ISO normen.  

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties