Vereisten en voordelen van een certificaat

Aan welke eisen moet een aanvrager voldoen?  

Uitgewerkt kwaliteitshandboek op basis van de NEN-EN-ISO-norm, waarin is opgenomen:

  • beschrijving kwaliteitsbeleid
  • beschrijving kwaliteitssysteem
  • beschrijving alle werkprocessen en werkprocedures
  • betrokken functies en functionarissen
  • beschrijving van alle processen aangaande certificatie
  • (klachtenbehandeling, interne kwaliteitsaudits, geheimhoudingsregeling, bijstellingssysteem naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen bij in- en externe audits, bijstelling/updating kwaliteitshandboek)

Implementatie van alle processen en procedures (werk- en certificatiegericht).

 

De voordelen van systeemcertificatie  

Een heldere en inzichtelijke organisatie die beter te sturen is door het management.

Een duidelijke omschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden beperkt competentieverschillen en bevordert de efficiency.

Bewustwording bij het management van de processen die zich binnen de organisatie afspelen.

Het personeel krijgt meer inzicht in het bedrijf en de werkprocessen waardoor de betrokkenheid wordt vergroot.

Met de externe audits wordt periodiek bezien of de vastgelegde processen correct gehanteerd worden.

Door de externe audits zal er sprake zijn van borging van de systemen en processen.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties