Procescertificaat Toezicht op de Bouw

Bij grote bouwprojecten kan veel misgaan. Recente voorbeelden zijn De Betuwelijn. De HSL lijn, Het winkelcentrum in Osdorp en de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.  

Ook bij kleinere projecten wil nog wel eens alles minder verlopen dan gedacht. Dat is vaak geen onwil van de bouwers. In de bouw heeft men met zeer veel zaken te maken.

Toezicht tijdens de Bouw of in beperktere zin, handhaving van de regelgeving tijdens de uitvoering, is een taak van Bouw- en Woningtoezicht. Vaak komt men er door capaciteitsproblemen niet aan toe.  

Daarom is door Oculus BV in samenwerking met SKW het Procescertificaat Toezicht tijdens de Bouw ontwikkeld.

Door het certificaat kunnen bedrijven gecertificeerd worden die gespecialiseerd zijn op het beoordelen of tijdens de bouw ook gewerkt wordt zoals in regelgeving en het bestek staat omschreven.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties