Voordelen

Door het toezicht tijdens de bouw in handen te geven van hiervoor gecertificeerde bedrijven, krijgen opdrachtgevers en bouwers zekerheid dat er gebouwd wordt zoals is afgesproken.  

Tijdens de bouw moet er ook vaak naar ad hoc oplossingen gezocht worden. De gecertificeerde bedrijven zien er op toe dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit.  

Een goed toezicht kan vertraging voorkomen en faalkosten beperken. Bij oplevering zullen er minder knelpunten zijn.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties