VCA - Veiligheidscertificering

Met de overname van STIBEC in het voorjaar van 2004 is SKW tevens geaccrediteerd voor VCA- certificering.  

Bij zorgmanagementsysteemcertificatie volgens VCA-normering gaat het om het voldoen aan een aantal vastgelegde eisen (verificatiepunten), die ingaan op veiligheid en gezondheid van werknemers, ingeleende krachten, derden en milieu.

Het VCA zorgmanagementsysteem heeft 2 typen, aangeduid met * of ** .  Het bedrijf dient (mogelijk in overleg met SKW) te bepalen in welke categorie zij gecertificeerd wil worden. 

Nieuwe regeling VCA 2017/6.0

Sinds 2 oktober 2018 is de nieuwe VCA 2017/6.0 regeling van kracht gegaan. De VCA 2017/6.0 vervangt de VCA 2008/5.1. In de nieuwe regeling staat veiligheid nog meer centraal. Ervaringen uit de praktijk in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat een aantal punten omtrent de werkplek aangescherpt is. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Veiligheid op de werkplek is ook een zaak van gedrag. Daarom is er in de nieuwe norm een programma opgenomen voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)-bewustzijn en -gedrag dat verplicht gesteld wordt voor VCA** gecertificeerde bedrijven. De nieuwe regeling heeft nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten. Dit alles zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid in de keten.

Op basis van de Overgangsregeling dient een Nederlands of Belgisch bedrijf uiterlijk 2 oktober 2021 in bezit te zijn van een VCA 2017/6.0 certificaat. Hercertificatie wordt vanaf 2 oktober 2018 al conform de nieuwe VCA norm uitgevoerd.

Typen

Geldt voor kleinere en middelgrote bedrijven (tot ca. 35 werknemers, inclusief uitzend­krachten) die niet zelf als hoofdaannemer optreden bij de uitvoering van projecten.

Geldt voor bedrijven, die als hoofdaannemer van projecten optreden of voor middelgrote tot grote bedrijven (meer dan 35 werknemers inclusief uitzendkrachten).

 

Voor welke bedrijven is VCA-certificatie interessant?

In het algemeen voor alle bedrijven, waar (uitvoerend) werk wordt gedaan, dat risicovol kan zijn voor werknemers of derden, dan wel schadelijk voor het milieu.

 

Hoe werkt de certificatie?

 Bij VCA-certificatie zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers vastgelegd met de nadruk op arbeidsrisico’s die de taken met zich mee­brengen.

Overlegstructuren, zowel intern als extern betreffende veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn vastgelegd.

Er worden regelmatig inspecties uitgevoerd op werkplekken en er wordt gewerkt met periodiek gekeurd materieel, zodat alle preventieve acties voor VGM van medewerkers zijn gewaarborgd.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties