Uitgangspunten en voordelen van een certificaat

Uitgangspunten van het VVE-certificaat

Het eisenpakket van het certificaat betreft het bestuurlijk functioneren van de VvE en de kwaliteit van het appartementengebouw.

Kernpunt is dat er een relatie gelegd wordt tussen de kwaliteit van het gebouw, de onderhoudsplanning, de benodigde reserveringen, het dagelijks beheer van het pand en het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de VvE. Het certificaat staat op naam van de VvE.

Eisen waaraan voldaan moet worden betreffen o.a. een deugdelijke administratie met dito meerjaren onderhoudsplanning en meerjarenonderhoudsbegroting, voldoende reserveringen voor het onderhoud aan het gebouw, een inzichtelijk jaarverslag met jaarrekening. Tevens zijn eisen geformuleerd omtrent verzekeringen en servicecontracten voor de gezamenlijke installaties.  

 

Voordelen van het VvE certificaat

  1. Waardestijging en -behoud van het appartement. Een gecertificeerde VvE levert kwaliteit.  
  2. Het certificaat brengt structuur aan in de branche. Het kaf wordt van het koren gescheiden.  
  3. De verkoopmogelijkheden van appartementen zijn beter met een certificaat.
  4. Het certificaat leidt tot imagoverbetering van VvE's.
  5. Het certificaat en de periodieke herkeuringen waarborgen voor een subsidiegever (bijv. een gemeente) dat de VvE' op orde blijft.  
  6. Gemeenten kunnen een gedifferentieerd splitsingsbeleid gaan voeren. Gecertificeerde VvE's bieden gemeenten de kans om een integrale aanpak van het voorraadbeleid (verder) vorm te geven.
  7. Financieringsinstellingen lopen met goed functionerende VvE's minder risico.
  8. De positie van de makelaar wordt helder. Hij kan zich baseren op een onafhankelijk oordeel omtrent de kwaliteit van de VvE.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties