Werkwijze certificering

Toelating

Een Vereniging van Eigenaars kan gecertificeerd worden op basis van een door SKW Certificatie uitgevoerd Toelatingsonderzoek (TLO).  

Het toelatingsonderzoek bestaat uit 2 delen: een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren van de VvE en een onderzoek naar de bouwkundige kwaliteit van het - c.q. de - appartementsgebouwen.

Aan de hand van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld die de aanvrager in conceptvorm krijgt toegestuurd. Na verwerking van eventuele opmerkingen van de zijde van het bestuur van de VvE wordt de rapportage definitief gemaakt.

In de rapportage wordt vermeld welke acties de aanvrager nog dient te ondernemen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Acties die moeten plaatsvinden vóór certificaatverlening,
  • Acties die nodig zijn binnen drie maanden na certificaatverlening
  • Acties die moeten plaatsvinden voor het eerst volgende herhalingsonderzoek.

Bij een positief besluit wordt het certificatieproces afgerond met de ondertekening van de certificatieovereenkomst en de uitreiking van het certificaat met een bijbehorend gevelbord.

 

Herhalingsonderzoek

Hierbij wordt getoetst of de gecertificeerde VvE nog aan de eisen voldoet en of de te nemen maatregelen ook daadwerkelijk door de VvE tijdig zijn uitgevoerd. Het VvE certificaat kent twee typen herhalingsonderzoek te weten een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren (jaarlijks) en een onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand (gebruikelijk is eens in de drie jaar).

Voor VvE’s die alle activiteiten bij een gecertificeerd beheerder hebben ondergebracht geldt een speciaal certificatietarief van € 60,00 (ex BTW) voor zowel het toelatingsonderzoek als de jaarlijkse herhalingsonderzoeken.

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties