Verhuren van Onzelfstandige Woonruimte

Waarom een certificaat voor onzelfstandige woonruimte?  

Het certificaat is nodig om de simpele reden dat niemand weet waar goede, veilige kamers gehuurd kunnen worden. Tot de invoering van het Gebruiksbesluit hanteerden gemeenten bijvoorbeeld vaak hun eigen vergunningstelsel. Ook hanteerden ze regelmatig een praktisch 'gedoogbeleid' van kwalitatief mindere verhuurders en woningen.  

Met de invoering van het Gebruiksbesluit eind november 2008 zijn in alle gemeenten de criteria in Nederland gelijkgeschakeld. Voor panden met minder dan vier kamers hoeft men niet meer bij de gemeente een vergunning aan te vragen. Kamerverhuur is vrij behalve als een gemeenten een onttrekkingsvergunning eist. Voor panden van meer dan vier kamers maar minder dan zeven, geldt een ’Meldingsplicht’ Een verhuurder moet aan de gemeente voordat hij gaat verhuren verklaren dat hij kamers gaat verhuren en dat het pand voldoet aan de wettelijke eisen. De gemeente kan hierop een controle uitoefenen. Voor grotere landen kan een gemeente nog steeds een vergunning eisen.  

De verantwoordelijkheid voor de (brand)veiligheid is dus meer bij de verhuurder komen te liggen. Controle vindt beperkt plaats. Niet voor niets heeft het Ministerie van VROM in een recent onderzoek geconstateerd dat de brandveiligheid van de kamerverhuurpanden vaak te wensen over laat.

Om duidelijkheid te scheppen hebben marktpartijen als Aedes, Vastgoed Belang, de Federatie Opvang, de drie grote gemeenten, diverse huurderorganisaties, de Woonbond en de Landelijke Vereniging voor Thuislozen eisen geformuleerd waaraan betrouwbare aanbieders van onzelfstandige woonruimte moeten voldoen.  

Het procescertificaat voor onzelfstandige woonruimte legt die vast. Alle gecertificeerde verhuurders voldoen dus aan dezelfde eisen. Deze eisen worden door SKW objectief getoetst. Een potentiële huurder ziet dus meteen aan welke eisen een gecertificeerde verhuurder voldoet.  

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties