Vereisten en voordelen

Vereisten voor het certificaat  

De geformuleerde eisen zijn ook voor verhuurders met weinig woningbezit haalbaar.  Er wordt gelet op:

 • De brandveiligheid,
 • de deugdelijkheid van de huurcontracten en servicekosten,
 • het onderhoud van installaties,
 • het gebruik van vluchtwegen,
 • de hygiënische situatie in het pand,
 • het hebben van de juiste verzekeringen voor het pand,
 • de normering van de per persoon beschikbare woon- en gebruiksruimte, waaronder het aantal douches en toiletten in het pand.

 

Voordelen van het certificaat

Het certificaat informeert huurders objectief over de kwaliteit van een woning, maar welke voordelen hebben verhuurders?

 • Gecertificeerde verhuurders onderscheiden zich van ondermaatse verhuurders.
 • Gecertificeerde verhuurders tonen (onafhankelijk getoetst) aan de zaken in en rond het pand goed voor elkaar te hebben. Dit geeft weer de volgende voordelen:
 • Gecertificeerde verhuurders zijn een betrouwbare partner voor de overheid.
 • Diverse gemeenten subsidiëren het verkrijgen van het certificaat.
 • Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken graag samen met gecertificeerde verhuurders.
 • Bij gecertificeerde verhuurders hoeft de gemeente minder vaak te controleren. Het certificatiebureau voert om de twee jaar controles uit.
 • Verzekeringsbedrijven geven korting op bestaande premies.
 • Financieringsinstellingen hanteren gunstige kredietfaciliteiten.

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties