Werkwijze certificering

Een particuliere verhuurder, corporatie of maatschappelijke opvanginstelling die gecertificeerd wil worden moet de volgende stappen doorlopen.  

 

1.  Informatieverstrekking  

 SKW Certificatie verstrekt de aanvrager een informatiepakket met daarin:  

  • Een aanvraagformulier
  • De eisen voor het certificaat, c.q. de beoordelingsrichtlijn.
  • Het reglement van SKW Certificatie.
  • SKW Certificatie zal aansluitend contact met u opnemen.

 

2.   Uitvoering toelatingsonderzoek  

Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee delen: een onderzoek van het pand en van de administratie waarbij wordt gekeken naar aspecten als huurcontracten en verzekeringen.  

Aan de hand van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld die de aanvrager in conceptvorm krijgt toegestuurd. Na eventuele opmerkingen van de verhuurder wordt een definitieve rapportage gemaakt.  

In de rapportage wordt vermeld welke acties de aanvrager nog moet ondernemen.  

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:  

  • Acties die moeten plaatsvinden vóór certificaatverlening,
  • acties die nodig zijn binnen drie maanden ná certificaatverlening,
  • en acties die moeten plaatsvinden voor het eerste herhalingsonderzoek.

Bij een positief besluit wordt het certificatieproces afgerond met de ondertekening van de certificatieovereenkomst en de uitreiking van het certificaat en een bijbehorend gevelbord.  

 

3.  Herhalingsonderzoeken  

Hierbij gelden dezelfde eisen en activiteiten zoals bij het toelatingsonderzoek.  

Bent u geïnteresseerd over dit product of wilt u meer weten over onze andere werkzaamheden?  Neem gerust vrijblijvend contact met ons.

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties