Vereniging van Eigenaars

Hoe werkt het Keurmerk Onderhoud Safe?

Het Keurmerk Onderhoud Safe wordt door SKW Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en dat er voldoende middelen in kas zijn om in de eerstvolgende vijf jaar uit het onderhoud te voeren. Die middelen kunnen een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maandelijkse VvE-bijdrage.

Een VvE komt in aanmerking voor het nieuwe keurmerk als ze een goede MJOP heeft met een kosten begroting met een looptijd van minimaal tien jaar. De MJOP is bij voorkeur opgesteld door een organisatie die aantoonbaar vakkundig is. SKW beschikt over een lijst van deze AWK gecertificeere bedrijven, zodat het voor de VvE en de beheerder gemakkelijk is om te kiezen voor een deskundige partij. Het verslag van de ALV geeft aan of de VvE akkoord is met die bedragen en SKW toetst of er automatisch wordt geïncasseerd. Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, verliest de VvE het keurmerk. Ook aan enkele administratieve verplichtingen moet worden voldaan zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergadering, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering).

Als de VvE Checklist (zie ministerie van VROM), is ingevuld en ondertekend door een makelaar c.q. beheerder, heeft de VvE automatisch voldaan aan de eisen van de inschrijving bij de KvK, de opstalverzekering, de bankrekening en de ALV.

De VvE met het Keurmerk Onderhoud Safe wordt jaarlijks getoetst op de reserveringen en de actualiteit van het MJOP. Een vereniging die zich niet houdt aan de bepalingen van het keurmerk, krijgt vanzelfsprekend tijd om maatregelen te treffen. Als de maatregelen achterwege blijven, wordt het keurmerk ingetrokken.

 

Reserveren voor onderhoud

Een veel gestelde vraag is hoeveel ongeveer maandelijks gereserveerd moet worden voor toekomstig onderhoud. Een richtlijn voor een kleine VvE die de noodzakelijke ingrepen heeft uitgevoerd én die beschikt over het keurmerk, is een bedrag van circa € 70,00 à € 90,00 per maand per appartement. Als er een lift is geldt een bedrag van circa € 110,00 à € 130,00.

 

Kosten van het keurmerk

De kosten van het Keurmerk Onderhoud Safe zijn laag, Als de VvE een MJOP heeft van een bedrijf dat op de lijst van SKW staat, is de toetsing door SKW sneller omdat deze bedrijven al jaarlijks getoetst worden op hun deskundigheid door SKW. Het betreft met name AWK-gecertificeerde organisaties die zich hebben gespecialiseerd in het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. Iedere organisatie kan op de lijst komen als men aantoonbaar voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opstellen van een MJOP. SKW houdt steekproefsgewijze controles of de bouwkundige staat van de VvE’s klopt met de MJOP’s en de plannen van de VvE.

De kosten voor het Keurmerk Onderhoud Safe bedragen éénmalig € 250,00 (entreetoets). Een VvE die zelf de MJOP opstelt, moet rekening houden met een toeslag want deze MJOP wordt apart door SKW getoetst. De kosten voor deze toetsing zijn op aanvraag. Voor de jaarlijkse toetsing geldt een bedrag van € 15,00 per appartement, met een minimum van € 60,00 en een maximum van € 250,00 (bedragen ex BTW).

 

Convenant Gemeente Rotterdam

Het Keurmerk maakt onderdeel uit van het Convenant dat de gemeente Rotterdam gesloten heeft met o.a. branchepartijen zoals VvE Belang, Vastgoed Management Nederland, Vastgoed belang. VvE’s met het Keurmerk Onderhoud Safe komen in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente Rotterdam. Een andere mogelijkheid om via SKW in Rotterdam onder het convenant te vallen, is als een VvE beheerd wordt door een SKW gecertificeerde Beheerder. Hiervoor verwijzen wij naar ons overzicht met gecertificeerde beheerders. Staat uw beheerder hier niet bij, dan is hij niet gecertificeerd. Als u zeker wilt zijn, check dan altijd onze website.

Wilt u het keurmerk Onderhoud Safe aanvragen, dan kunt u bij documentatiesets het aanmeldformulier downloaden of opvragen bij uw beheerder. Vervolgens neemt SKW digitaal contact met u op.

Bedrijven die op de lijst willen komen voor het maken van meerjarenonderhoudsplannen kunnen contact opnemen met SKW Certificatie.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties