Beoordelingsrichtlijnen

Overzicht beoordelingsrichtlijnen

Nummer Titel Versiedatum
BRL 5013 Vereniging van Eigenaars 01-04-2009
BRL 5016 Beheerders van Vereniging van Eigenaars 26-11-2019
BRL 5019 Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit 31-08-2019
BRL 5019 Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit - Wijzigingsblad 29-10-2021
BRL 5019 Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit - BRL incl. wijzigingsblad 29-10-2021
BRL 5021 Algemene Woning Keuring 11-06-2010
BRL 9905 Verhuren van Onzelfstandige Woonruimte 01-01-2013
BRL PCVB Persoonscertificaat Beheerder van Verenigingen van Eigenaars (concept) 28-11-2014

 

Beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling

BRL 5029

Kwaliteitscontrole door de bouwer
(in het kader van de WKB) - Pilotversie
01-11-2020

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties