Klachten

SKW streeft naar klanten die tevreden zijn over de kwaliteit van onze diensten. Zowel onze dienstverlening naar onze directe klanten moet uitstekend zijn, maar ook de eindgebruiker moet vertrouwen hebben in, en gebaat zijn bij de door SKW afgegeven certificaten. Wanneer wij onverhoopt niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dat worden gemeld als klacht.

SKW Certificatie is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie.

Heeft u een klacht over een certificaathouder of over SKW Certificatie, dan kunt u deze melden via het klachten-formulier van SKG-IKOB Certificatie.

Ga naar het klachtenformulier.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties