MKB in de bouw kan maatschappelijk ondernemen toetsen aan nieuwe MVO-regeling

28.02.2014
De bouwsector en de toeleverende industrie hebben een eigen erkenningsregeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Bouwen aan MVO. De regeling is ontwikkeld door SKG-IKOB. Aan de hand van vijf thema's kunnen bedrijven hun eigen duurzame doelstellingen creëren. Brancheverenigingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de erkenningsregeling.

'Bouwen aan MVO' moet vooral het MKB in de bouwsector en de toeleverende industrie aanspreken. 'Veel bedrijven zoeken naar methoden om hun bedrijfsvoering langs de maatlat van maatschappelijk verantwoord ondernemen te leggen', zegt Remco Kruit, manager systeemcertificatie bij SKG-IKOB. 'Er was echter geen goed instrument om daar invulling aan te geven. Het doel een werkbare regeling voor het MKB waarin alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belicht en waarbij de ondernemer zelf speerpunten kan kiezen. We hebben daarbij aangesloten bij bestaande regelingen zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en de CO2 Prestatieladder.'

Groeimodel
SKG-IKOB presenteert de erkenningsregeling als een groeimodel. Bedrijven kunnen hun eigen maatschappelijke ambities bepalen. 'Bouwen aan MVO' kent vijf thema’s. Dit zijn Bestuur en Management, Mens en Werk, Klant, Milieu en Maatschappij. Voor elk van deze onderwerpen zijn er vijf ontwikkelingsfasen. Een bedrijf kiest zelf welke fase het wil bereiken voor elk van de thema’s en welke groeidoelstellingen het wil bereiken. De vijf fasen zijn Bewust worden, Toepassen, Beheersen, Verbreden en Uitblinken. Remco Kruit: 'Zo moet een bedrijf voor het thema Milieu in de bewustwordingsfase aan de wetgeving en branchevoorschriften voldoen. In de fase Uitblinken moet er sprake zijn van een aantoonbare nul-emissie of een positieve bijdrage aan het milieu.' Hierbij worden objectieve criteria beoordeeld op de onderwerpen vervuiling, de uitputting van (natuurlijke) hulpbronnen, klimaatverandering en de aantasting van de biodiversiteit van de omgeving. Het certificaat van SKG-IKOB laat voor elk thema zien in welke fase het bedrijf zich bevindt.

Ontwikkeld met brancheverenigingen
De regeling is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheverenigingen AFNL (Aannemersfederatie Nederland), VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche), KNB (Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek), VHS (Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk) en VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).

Over SKG-IKOB
IKOB-BKB, SKG en SKW Certificatie maken deel uit van SKG-IKOB. SKG-IKOB maakt kwaliteit in de bouw herkenbaar.

Update 13-10-2014:
De duurzaamheid van gebouwen krijgt een steeds prominentere rol in de bouwwereld. In het Bouwbesluit is een bepalingsmethode voor de milieuprestaties aangewezen en steeds meer luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd. SKG en IKOB-BKB, tegenwoordig onderdeel van SKG-IKOB Certificatie, hebben de vragen vanuit de markt gebundeld in nieuwe initiatieven. Dit maakt het de opdrachtgever eenvoudig een goed product of een goed bedrijf te kiezen.
Lees hier het volledige artikel uit Duurzaamgebouwd, nr. 27 september 2014

Redactie:
Voor meer informatie kunt u het “extract” downloaden of voor nadere informatie contact opnemen met Remco Kruit via email kruit@ikobbkb.nl of r.kruit@skg.nl of 06 – 1304 1957.

Download dit persbericht (Word), foto MVO, MVO LOGO

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties