Geheel vernieuwd Handboek WoonKeur

29.09.2015

Het geheel vernieuwde Handboek WoonKeur 2015 is verschenen. Het nieuwe handboek omvat naast de eisen voor WoonKeur Nieuwbouw nu óók de eisen voor Woonkeur Bestaande woningen.  WoonKeur stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen.

In het handboek staan de eisen die voor de architect van belang zijn en de eisen die voor uitvoerende partijen relevant zijn in aparte modules weergegeven. Het waarom van iedere eis wordt in het boek toegelicht en het boek is voorzien van vele verhelderende tekeningen. WoonKeur is ontwikkeld in samenwerking met onder andere consumentenorganisaties

(Ouderenbonden, VACpunt Wonen) en koepelorganisaties als Bouwend Nederland en Aedes.

 Het Handboek WoonKeur is te bestellen via de website van SKW Certificatie, www.woonkeur-skw.nl.

Binnenkort is er ook een mogelijkheid om losse modules te bestellen. Er zijn zes verschillende modules die naar verwachting per 1 oktober als digitale versie beschikbaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Englebert van SKW Certificatie op w.englebert@skw-certificatie.nl of op 06 – 2040 2231


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties