Gewijzigde BRL 5019 KOMO® Managementsysteemcertificaat voor Private kwaliteitsborging ter visie

Gewijzigde BRL 5019 KOMO® Managementsysteemcertificaat voor Private kwaliteitsborging ter visie

27.10.2015

SKG-IKOB en SKW Certificatie hebben de KOMO-Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Managementsysteemcertificaat voor Private kwaliteitsborging herzien. De BRL 5019 is op 8 oktober 2015 ter kritiek gepubliceerd. Kritiek kan tot dinsdag 24 november 2015 ingediend worden via dhr. R. von den Benken (r.vondenbenken@skw-certificatie.nl).


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties